Calories necesaries

No hi ha una quantitat necesaria de calories al dia, perquè es depèn de la persona i de la seva constitució.

En primer lloc, hem de tenir en compte que el resultat s’obté del càlcul de la despesa energètica basal, l’activitat física realitzada i l’energia necessària per fer la digestió. Amb tot, la manera més senzilla de fer-ho és realitzant el següent càlcul:

Despesa energètica basal = 24 Kcal / kg / dia

Hem de saber que durant les primeres edats de la vida les necessitats energètiques són superiors i que al llarg de la vida la composició del cos varia perdent poc a poc massa magra en benefici de la massa grassa.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *