Què són les calories?

La caloria (cal) és una unitat d’energia. Una caloria és la quantitat de calor necessària per a elevar en 1 °C un gram d’aigua. La unitat d’energia del Sistema Internacional és el Joule (símbol: J).

1 cal = 4,184 J

Sovint s’utilitza també la quilocaloria o kilocaloria (kcal), que equival a 1.000 caloríes.

El contingut energètic del menjar també es mesura en calories, però, en aquest context, sovint una caloria equival a 1.000 calories de les utilitzades en Química o Física. En les etiquetes de molts productes alimentaris diferencien entre calories i Calories (amb C majúscula) de manera que una Caloria equival a una kilocaloria (kcal).

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *